Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBROWNIKI

ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMONI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 lutego – 23 marca 2018 r. do godz.15.00

20 - 27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Do 29 marca 2018 r.

Do 10 maja 2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 30 marca 2018 r. godz. 15.00

Do 11 maja 2018 r. do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

3 - 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

11 - 16 maja 2018 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

Do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00

 

 

Ogłoszenie

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców jak również nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty zamieszczamy linki do stron rzadowych gdzie mozna uzyskać wszelkie informacje.

1. strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/ 

2. strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menultemld=1014 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBROWNIKI

ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMONI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 lutego – 23 marca 2018 r. do godz.15.00

20 - 27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Do 29 marca 2018 r.

Do 10 maja 2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 30 marca 2018 r. godz. 15.00

Do 11 maja 2018 r. do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

3 - 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

11 - 16 maja 2018 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

Do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00