Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

W skład grona pedagogicznego na

rok 2017/2018 

 

dyrektor, nauczyciel 

mgr Dorota Polak

 

nauczyciel, wychowawca gr. Motylki (6 i 5 latki)

logopeda

mgr Ewelina Rogacka

nauczyciel wspomagający, nauczyciel oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej 

mgr inż.  Anna Polak

 

nauczyciel, wychowawca gr. Pszczółki (5 i 4 latki)

mgr Magdalena Bacia

 

nauczyciel, wychowawca gr. Żabki (4 i 3 latki)

 nauczyciel języka angielskiego  

mgr Katarzyna Miara

pomoc nauczyciela

mgr inż. Katarzyna Dalida

 

       nauczyciel, wychowawca gr. Krasnoludki (2,5 - 3 latki)

                              nauczyciel oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej                       

mgr Małgorzata Kadłubiec

nauczyciel wspomagajacy

mgr Kamila Gwóźdź-Ukuś 

pomoc nauczyciela

mgr Małgorzata Florczak

 

 

Nasza kadra to osoby:

 

- wysoce wyspecjalizowane -systematycznie aktualizujace i uzupełniajace kwalifikacje, aktywne zdobywajace kolejne stopnie awansu zawodowego

 

- zaspokajajace potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami 

 

- umiejętnie obserwujace zachowania wychowanków oraz diagnozujace kompetencje dzieci celem doboru metod pedagogicznego oddziaływania

 

- zapewniajace wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej 

 

- wdrażajace innowacje pedagogiczne

 

- praktycznie wykorzystujace wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiagnięć 

 

- posiadające walory moralne i estetyczne, wykonujace prace sumiennie, starannie i twórczo

 

- przestrzegajace regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.