Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

W skład grona pedagogicznego na

rok 2018/2019 

 

mgr Dorota Polak - Dyrektor

mgr Magdalena Bacia

mgr Małgorzata Kadłubiec

mgr Katarzyna Miara

mgr Ewelina Rogacka

mgr Ewa Fiedor

mgr Beata Reszka

mgr Paweł Majewski

mgr Anna Polak

 

 

Nasza kadra to osoby:

 

- wysoce wyspecjalizowane -systematycznie aktualizujace i uzupełniajace kwalifikacje, aktywne zdobywajace kolejne stopnie awansu zawodowego

 

- zaspokajajace potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami 

 

- umiejętnie obserwujace zachowania wychowanków oraz diagnozujace kompetencje dzieci celem doboru metod pedagogicznego oddziaływania

 

- zapewniajace wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej 

 

- wdrażajace innowacje pedagogiczne

 

- praktycznie wykorzystujace wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiagnięć 

 

- posiadające walory moralne i estetyczne, wykonujace prace sumiennie, starannie i twórczo

 

- przestrzegajace regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.