Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

Rada Rodziców wybrana na rok szkolny 2018/2019

 Monika Macioł – przewodnicząca

Agnieszka Głogińska – z-ca przewodniczącej

Wioletta Grząśko – sekretarz

Agata Cebula - skarbnik

 

Wpłaty deklarowanych kwot można dokonywać na poniższe konto Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach

 

29 84 38 00 01 00 21 32 86 20 00 00 10

 

w tytule pisząc

''wpłata na fundusz Rady Rodziców imię nazwisko dziecka''

 

 

 

RADA RODZICÓW 


      1. Monika Macioł – przewodnicząca
      2. Agnieszka Głogińska – z-ca przewodniczącej
      3. Wioletta Grząśko – sekretarz
      4. Agata Cebula - skarbnik