Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

Rada Rodziców wybrana na rok szkolny 2020/2021

  Monika Macioł – przewodnicząca

Katarzyna Bartusik – z-ca przewodniczącej

Agnieszka Głogińska  – sekretarz

Agata Cebula - skarbnik

 

Wpłaty deklarowanych kwot można dokonywać na poniższe konto Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach

 

29 84 38 00 01 00 21 32 86 20 00 00 10

 

w tytule pisząc

''wpłata na fundusz Rady Rodziców imię nazwisko dziecka''