Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

Rada Rodziców wybrana na rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca - Dominika Wacławczyk  

 

Zastępca -  Agnieszka Głogińska 

 

Sekretarz - Wioletta Grząśko 

 

Skarbnik - Agata Cebula

 

Wpłaty deklarowanych kwot można dokonywać na poniższe konto Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach

 

29 84 38 00 01 00 21 32 86 20 00 00 10

 

w tytule pisząc

''wpłata na fundusz Rady Rodziców imię nazwisko dziecka''