Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

Harmonogram zajęć dodatkowych

Język angielski

Dzień tygodnia

Grupa

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

Religia

Dzień tygodnia

Grupa

Godzina

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY

ZAJĘCIA

 

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali.

 

8.00-8.20

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

 

8.20-8.30

Zestaw ćwiczeń porannych.

 

8.30-9.00

Czynności higieniczne w łazience, śniadanie.

 

9.00-9.30

Zajęcia dydaktyczne – realizacja wybranych treści podstawy programowej.

9.30-9.40

Zajęcia muzyczno-ruchowe.

 

9.40-10.10

Zajęcia dydaktyczne –realizacja wybranych treści podstawy programowej.

 

10.10-11.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Inne czynności nauczyciela wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka( zajęcia logopedyczne, indywidualna praca z dzieckiem itp.).

 

11.00-12.00

Pobyt w ogrodzie- gry z zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne, spacery po najbliższej okolicy. Czynności samoobsługowe w szatni.

 

12.00-12.45

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne w łazience. Obiad.

 

12.45-13.00

Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

 

13.00-14.00

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, język angielski.

 

14.00-14.30

Czynności higieniczne w łazience. Podwieczorek.

 

14.30-16.30

Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci do domu.