Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

Przedszkole Publiczne w Bobrownikach swoją siedzibę ma od 1961roku w zaadaptowanym budynku koszar wojskowych który mieści się na najwyższm porośniętym leszczynami wznisieniu Bobrownik. W nawiązaniu do lokalizacji Przedszkola Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców i Dyrektorem wystąpiły do organu prowadzącego tzn. Gminy Bobrowniki z wnioskiem o nadanie placówce imienia

''Dzieci z Leszczynowej Górki''.

 

Cel podejmowanych działań

 

Poprzez nadanie nazwy przedszkole:

 • - uzyskuje indywidualność i tożsamość wyróżniającą je spośród innych przedszkoli znajdujących się w gminie,
 • - promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
 • - pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z przedszkolem,
 • - wzbogaca swoją obrzędowość związaną z nazwą
 • - krzewi w wychowankach wartości którym hołduje patron

 

Uzasadnienie 

 

Motywacją do nadania nazwy przedszkola jest jubileusz 50-lecia funkcjonowania Przedszkola i Szkoły w Bobrownikach. Przedszkole nasze posiada wiele atutów, między innymi bogate doświadczenie i wieloletnie tradycje, w oparciu, o które Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem o nadanie nazwy.

Dla wychowanków przyjęcie przez placówkę nazwy z pewnością przyczyni się do tego, że dzieci zaczną utożsamiać się ze swoim przedszkolem.

Wybrana nazwa: „ Dzieci z Leszczynowej Górki’’

Przedszkole Publiczne w Bobrownikach zlokalizowane jest na najwyższym wzniesieniu w naszej miejscowości które porośnięte jest leszczyną. Punkt ten jest widoczny praktycznie z każdego zakątka naszej miejscowości co tworzy z niego swoisty punkt odniesienia. Metaforycznie można by powiedzieć że jest to początek społecznego istnienia naszych dzieci, początek ich pierwszych sukcesów – mówiąc górnolotnie ’’tu wszystko się zaczęło’’. Wybrana nazwa nawiązuje do najbliższego dzieciom otoczenia, do miejsca zamieszkania oraz rodzinnego środowiska dziecka. Pragniemy, aby przedszkolny świat dziecka integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji a jednocześnie wplatał w otaczające warunki przyrody. W wesołym świecie dziecka pierwsze sukcesy i osiągnięcia zdobywane są spontanicznie, atrakcyjnymi metodami i formami proponowanymi przez oddanych dzieciom towarzyszy zabaw jak i procesu edukacyjnego.

Bardzo ważne jest, by pobudzać i zachęcać dziecko do dobrych czynów, chwalić za nie, nie podkreślać i nie roztrząsać słabości. Jeśli rozwiną się mocne strony osobowości, to słabości znikną lub łatwiej będzie dziecku sobie z nimi poradzić.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku i promocji przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Kolejność działań zmierzających do realizacji procedury

 

 1. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną
 2. Wnioskowanie o nadanie nazwy przedszkola przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 3. Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie nazwy przedszkola do organu prowadzącego.
 4. Przygotowanie uchwały przez Radę Gminy w sprawie nadania nazwy przedszkolu.
 5. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Bobrowniki w której to Wójt zostaje upoważniony do aktu nadania imienia.
 6. Organizacja uroczystości nadania nazwy. 

 

Na chwilę obecną cała procedura została wstrzymana gdyż wiąże się ona z dużymi kosztami których Gmina w obecnym roku nie jest wstanie ponieść. Jednak wstrzymana nie oznacza zaniechana tak więc jak tylko będzie taka możliwość napewno zostaną podjęte dalsze działania.